Neurofedback

Biofeedback

NEUROFEEDBACK QEEG

NEUROFEEDBACK

NEUROFEEDBACK SEANS BIOFEEDBACK SEANS

İLAÇSIZ TEDAVİ

ADALET YERİNİ BULDU..
ANKARA'DA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNAN HAKİMLER VAR
Onlara teşekkür ederiz.
 
İstanbul Tabip Odasına üye uzman bir psikiyatristim. Hipokrat yemini yapmış hastalarımın iyileşmelerini teminen, aldığım eğitimler sonucunda, onlara faydalı olması için onlara uyguladığım bilimsel ve yan etkisi olmayan neurofeedback ve biofeedback tedavi yöntemlerinin Türk Psikiyatri Birliğinin üyesi psikiyatristler tarafından bilimsel olmadığı iddiası ile ve sunduğum bütün bilimsel bilgi, belge ve gerekçelere itibar etmeksizin ve onları dikkate almaksızın, üyesi bulunduğum İstanbul Tabip Odası Başkanlığı Onur Kurulu neurofeedback ve biofeedback tedavi yöntemlerinin bilimsel olmadığını yıllardır iddia etmiştir. Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kuruluna yaptığım itirazlarım da bir netice vermemiş, Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu da, İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilen kararı onaylamıştı.
 
Ben de yasal haklarımı kullanarak aslında tıbbi olan bu sorunu önce Ankara idare mahkemelerine, ardından da Danıştay'a taşıdım.
 
Yapılan yargılamalar sonucunda
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4.Kurul Başkanlığının Başkanı Sayın Cengiz Aydemir ve değerli üyeleri benim iddia, savunma ve delillerimi dikkate alarak, hastalarıma uyguladığım neurofeedback ve biofeedback yöntemlerinin bilimsel olduklarına karar vermiştir. Bilim kazanmıştır.
 
Bu kararları Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu Başkanlığına da takdim etmiş bulunmaktayım.
 
Adalet yerini bulmuştur. Tüm dünyada bilimsel olan bu yöntemlerin Türkiye’de de bilimsel olduğu bir daha ispatlanmıştır.
 
Tıbbi bir sorunu biz tıp insanları olarak karşılıklı fikir teatisi ile ve müzakereler yolu ile çözmemiz gerekir iken bunun tıp dünyası dışındaki başka bir meslek sahibi olan  hukukçular tarafından çözülmesi bir yandan da biz hekimler bakımından da düşündürücüdür.
 
Umarım mahkemelerin verdikleri bu kararlar ilgililerce dikkate alınarak, bu tür gereksiz hastaların kafasını karıştıracak tartışmaların tekrarlanmasını önleyerek emsal olur ve benim yıllarca çektiğim üzüntü ve sıkıntıların başkalarınca tekrar çekilmesinin önüne geçer.
 
Dr. Tanju Surmeli
Uzm.Psikiyatrist
GENEL KURUL İLANI

GENEL KURUL İLANI

Derneğin 3. Olağan Genel Kurulunun 23.03.2013 Cumartesi Günü Saat 10.00’da Dernek Genel Merkezinde Yapılmasına, Çoğunluğun Sağlanamaması Durumunda 2.Toplantının 7 Gün Sonra , 30.03.2013 Cumartesi Saat 10.00’da Dernek Merkezinde Yapılması Ve Bunun Genel Kurula Katılma Hakkı Bulunan Tüm Dernek Üyelerine, Gündem Maddeleri De Belirtilmek Kaydı İle, Yasal Süresi İçinde Bir Gazetede İlan Edilmek Sureti İle Bildirilmesine Karar Verilmiştir.

 Biofeedback, Dikkat ve Hiperaktif Davranışlar için "Seviye 1 - En İyi Destek" alan müdahale seviyesine geçti.

PractiseWise Şirketi, Amerikan Çocuk Akademisinin "Çocuk ve Ergen Kanıta Dayali Psikososyal Müdahaleler" Altında Biofeedback'in Dikkat ve Hiperaktif Davranışlar için "Seviye 1 - En İyi Destek" seviyesine yükseltildiğini duyurdu.

Beauregard, M., ve Levesque, J. (2006). Seçici dikkat ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda yanıt inhibisyon nöral temelleri üzerine neurofeedback eğitiminin etkilerinin Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme soruşturma. Uygulamalı Psikoloji ve Biofeedback, 31, 3-20.

Gevensleben, H., Holl, B., Albrecht, B., Vogel, C., Schlamp, D., et al. (2009). Neurofeedback DEHB tedavisinde etkin bir yöntem mi:? Randomize kontrollü klinik çalışma. Çocuk Psikolojisi ve Psikiyatrisi, 50, 780-789 Dergisi.

Levesque, J., Beauregard, M., & Mensour, B. (2006). Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme tetkiki: dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda seçici dikkatin nöral substratlar üzerinde neurofeedback eğitim Etkisi. Neuroscience Letters, 394, 216-221.

Omizo, MM, ve Michael, WB (1982). Biofeedback bağlı gevşeme eğitimi ve dürtüsellik, görev dikkat ve hiperaktif çocuklar arasında denetim odağı. Öğrenme Güçlüğü, 15, 414-416 Dergisi.

Rivera, E., ve Omizo, MM (1980). Erkek hiperaktif çocuklar arasında görev ve dürtüsellik dikkat üzerinde gevşeme ve biofeedback etkileri. Olağanüstü Çocuk, 27, 41-51.

Listeye Ulaşmak İçin: http://img855.imageshack.us/img855/4386/bf1l.jpg

http://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/Mental-Health/Documents/CRPsychosocialInterventions.pdf

http://www.sharpbrains.com/blog/2012/10/05/biofeedback-now-a-level-1-best-support-intervention-for-attention-hyperactivity-behaviors/